Dienstverleningsdocument

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) eist dat voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst met consument inzake een complex product of hypothecair krediet een dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument ter beschikking wordt gesteld. Daarnaast hanteren wij nog een eigen document (dienstverlening Vequa) waarin wij kenbaar maken wie wij zijn, wat wij voor u doen, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.


Vanaf juli 2013 gelden er een 4-tal standaard DVD's voor producten welke onder het provisieverbod vallen. Doel hiervan is dat het voor de consument makkelijker wordt om de diensten en de kosten van de financiële adviseurs te vergelijken.

De dienstverleningsdocumenten bevatten de volgende informatie:
a. de aard en reikwijdte van onze dienstverlening;
b. de hoogte van onze beloning, onderscheiden naar soort financieel product

Wij conformeren ons in deze volledig aan dit wettelijke kader.

Voor de inhoud van deze DVD's verwijzen wij u naar nevenstaande PDF documenten.